Telèfon

Memòria prevencionista

Recull d'actualitat en seguretat i salut en el treball

Recull d'actualitat en seguretat i salut en el treball

Butlletí diari sobre l'actualitat normativa, tècnica i mediàtica dels diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball.

Si té interés a rebre una alerta diària quan el butlletí estiga disponible, sobre les 10.30 del matí, envie'ns este missatge, que rebrem amb l'assumpte "Alta en Butlletí d'actualitat en SSL".

Si desitja deixar de rebre l'alerta comunique'ns-ho a través d'este missatge ("Baixa en Butlletí d'actualitat en SSL"). Moltes gràcies

Listado documentos