Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Videoteca de PRL

En esta secció donem accés a col.leccions especialitzades de vídeos sobre prevenció de riscos i benestar laboral en general.

Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA)

Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA)

eu_osha.png
osha.europa.eu/es/press/photos

L'Agència dóna accés des d'ací al seu espai en YouTube, el web de Napo, vídeos de bones pràctiques, campanyes de conscienciació...

Asociación chilena de Seguridad (ACHS)

Asociación chilena de Seguridad (ACHS)

achs_youtube.jpg
https://www.youtube.com/user/prevencionACHS

Canal de YouTube de l'Associació xilena de Seguretat (ACHS), amb vídeos sobre PRL, campanyes de prevenció dirigides a col.lectius específics, etc.

Creu Roja Catalunya

Creu Roja Catalunya

creu_roja_youtube.jpg
https://www.youtube.com/user/CreuRojaCatalunya

Canal de YouTube de Creu Roja Catalunya, del que destaquem una col·lecció de vídeos sobre Primers Auxilis tant en castellà com en català.

Fesvial: seguretat vial

Fesvial: seguretat vial

Forum PRL

Fremap Mutua

Fremap Mutua

fremap.gif
https://www.youtube.com/user/FremapMutua

Canal de YouTube de Fremap, amb una important col.lecció de vídeos sobre PRL en diferents sectors: construcció, agropecuari, hosteleria, etc..

Health and Safety Executive (HSE)

Health and Safety Executive (HSE)

INRSFrance

INRSFrance

inrs_youtube.jpg
https://www.youtube.com/user/INRSFrance

Canal en YouTube de l'Institut Nacional d'Investigació de Seguretat (INRS), amb vídeos sobre protecció dels treballadors, riscos químics, correcte ús d'EPIs, campanyes de conscienciació als treballadors entre altres vídeos.
 

INSHT ergonomía

INSHT ergonomía

www.youtube.com/user/inshtergo

Canal en YouTube de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) especialitzat en ergonomia: trastorns musculoesquelètics, manipulació manual de càrregues...

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

International Labour Organization ILO TV

International Labour Organization ILO TV

ilo_tv.png
www.youtube.com/user/ILOTV

Canal en YouTube de l'Organització Internacional del Treball. Vídeos sobre ocupació juvenil, ocupació decent per a treballadors domèstics, SIDA i llocs de treball, discapacitat i treball decent, treball infantil, dona...

Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

MuTVas

MuTVas

Napo

Napo

napo.png
www.napofilm.net

Lloc web del consorci audiovisual europeu constituït per a la producció i distribució dels vídeos protagonitzats per este personatge d'animació. Accés als vídeos de Napo i materials didàctics per al seu òptim aprofitament. Entre altres molts idiomes, el lloc i molts recursos estan en castellà i català.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Prevenció TV : Seguretat i salut en el treball

Prevenció TV : Seguretat i salut en el treball

prevenciontv.png
www.prevencion.tv

Portal de vídeo especialitzat en prevenció, seguretat, higiene i salut en el teball.

U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CBS)

U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CBS)

csb_youtube.jpg
https://www.youtube.com/user/USCSB/

Canal de YouTube de U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CBS),amb vídeos explicatius sobre quines mesures de seguretat adoptar al treballar amb productes químics i les conseqüències de no utilizar-los.

U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)

U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)

csb.png
www.csb.gov/videoroom

Àmplia selecció d'audiovisuals del Consell d'Investigació de Riscos i Seguretat Química dels Estats Units. Es presenten casos concrets objecte de l'anàlisi dels experts del CSB.

Workplace Safety and Health Council (WSHC) de Singapur

Workplace Safety and Health Council (WSHC) de Singapur

wshc_youtube.jpg
https://www.youtube.com/user/ShineAtWork/

Canal de Youtube del Workplace Safety and Health Council (WSHC) de Singapur, en el que trobem vídeos de les diferents campanyes realitzades per l'organització, així com els guanyadors del concurs Safety@Work Creative Awards, i diferents vídeos sobre PRL.
 

WorkSafeBC

WorkSafeBC

worksafebc.png
www.worksafebc.com/spanish/

Col·lecció de vídeos sobre seguretat i salut en el treball de l'Oficina de compensació dels treballadors de la Columbia Britànica, a Canadà (WorkSafeBC). Un bon nombre d'ells també disponible en castellà.