Telèfon

Memòria prevencionista

Centre de Documentació i Publicacions

Centre de Documentació i Publicacions

El Centre de Documentació i Publicacions és la unitat especialitzada, dependent del Servei d'Assistència i Promoció de l'Institut, que té per objecte buscar, recopilar, analitzar, editar i difondre informació especialitzada en matèria de seguretat i salut en el treball en qualsevol suport. Gestiona el portal de l'INVASSAT en la Web, tant en la provisió i edició de continguts com en el disseny i manteniment de la seua estructura informativa. Gestiona, també, la difusió d'informació institucional a través de les xarxes socials corporatives. I atén la curació de continguts, edició i difusió de les publicacions pròpies de l'INVASSAT.

Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV)

CCO - Portal de Bibliotecas Especializadas