Telèfon

Memòria prevencionista

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT)

Tel.: 963 424447     Fax: 963 424498
C/ València, 32   Veure plànol 
46100 Burjassot (València)
secretaria.invassat@gva.es 
 

CENTRE TERRITORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) - ALACANT

Tel.: 966902445   Fax: 966912712
C/ Fondó dels Frares, 1       Veure plànol
03005 Alacant (Alacant) 
sec-ali.invassat@gva.es
 

CENTRE TERRITORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) - CASTELLÓ

Tel.: 964558300    Fax: 964558329
Ctra. N-340 València-Barcelona, Km. 68,4     Veure plànol   
12004 Castelló de la Plana (Castelló)
sec-cas.invassat@gva.es 
 

CENTRE TERRITORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) - VALÈNCIA

Tel.: 963424447   Fax: 963424499 
C/ València, 32      Veure plànol 
46100 Burjassot (València)
sec-val.invassat@gva.es