Telèfon

Memòria prevencionista

Butlletins de novetats

Butlletins de novetats

El Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT integra en un sol document el que va ser durant anys el Butlletí de documentació tècnica i el Butlletí de legislació. D'aquesta manera oferim en un únic recurs de periodicitat mensual una selecció de documents cientificotècnics publicats en suport electrònic i de lliure accés en la Xarxa referits als diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball i les novetats normatives produïdes per les administracions valenciana, espanyola i europea. Els documents tècnics incorporats es troben referenciats a la nostra Biblioteca Digital de PRL. Trobarà també en el Butlletí llocs web recomanats, l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguen ser d'utilitat per als qui s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral (des d'abril 2020)

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral (fins a març 2020)

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral (fins a març 2020)