Telèfon

Memòria prevencionista

Recull d'actualitat en seguretat i salut en el treball

Recull d'actualitat en seguretat i salut en el treball

Butlletí diari sobre l'actualitat normativa, tècnica i mediàtica dels diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball.

Si té interés a rebre una alerta diària quan el butlletí estiga disponible, sobre les 10.30 del matí, envie'ns un correu a centrodocumentacion.invassat@gva.es. Indique en assumpte "Alta butlletí d'actualitat".

Listado documentos