Telèfon

Memòria prevencionista

Programes d'activitat de l'INVASSAT

Programes d'activitat de l'INVASSAT

Programa d'activitats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) per al 2015

[Descarregar el document en format PDF. 644 kb.]

Aprovat en la reunió del Consell General de l'INVASSAT de 23 de novembre de 2015. S'estructura en: Assessorament i assistència tècnica a les empreses: Divulgació. Activitats singulars. Col·laboració i cooperació. Bases de dades sobre sinistralitat laboral. Informació i consulta tècnica. Anàlisi i investigació de les causes i factors determinants dels riscos laborals. Seguiment de la gestió preventiva. Assistència tècnica i assessorament a requeriment. Verificació d'entitats acreditades. Plans d'actuació preferent. Servici de prevenció de riscos de laborals de la Generalitat. Actuacions proposades en el 2016.
 

Programes d'activitat de l'INVASSAT - Històric