Telèfon

Memòria prevencionista

Pla Director de l'INVASSAT 2022-2028

Pla Director de l'INVASSAT 2022-2028

Pla director de l'INVASSAT 2022-2028

Els objectius transversals que regeixen el present Pla director són els següents:
  • I. Contribuir de forma significativa en la reducció de danys laborals i en la millora de les condicions de treball en els centres de treball de la Comunitat Valenciana.
  • II. Contribuir a la creació d'una autèntica cultura preventiva en la nostra societat.
  • III. Contribuir a la consecución, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, de una prevención dinámica, ágil, accesible a toda la sociedad y que además genere valor añadido desde el punto de vista de la productividad y la competitividad de nuestras empresas.
  • IV. Aconseguir complir amb les funcions i competències atribuïdes al INVASSAT de manera eficient
 
Conté els següents apartats:
  • Missió de l'INVASSAT
  • Valors de l'INVASSAT
  • Visió de l'INVASSAT
  • Diagnòstic de situació
  • Eixos i línies d'acció
  • Desenvolupe i implantació del Pla Director

 

Listado documentos