Telèfon

Memòria prevencionista

Plans d'acció anuals de l'INVASSAT

Plans d'acció anuals de l'INVASSAT

L'INVASSAT com a institut científic tècnic, té el deure d'evolucionar al compàs que la societat, les noves tecnologies i el món laboral. El Pla Director de l'Institut marca les línies d'actuació de la institució enquadrades en cinc eixos estratègics. Prenent com a base el Pla i tenint en compte els recursos materials i humans de què es disposa, es defineixen els plans d'acció anual, en els quals es concreten les accions a dur a terme, en funció de l'estructura de l'Institut. Amb aquestes actuacions es pretén modernitzar l'INVASSAT en l'àmbit de les seues competències, enfocant-les principalment a l'obtenció de resultats de qualitat, que es posaran a la disposició de la societat i que serviran per a adoptar decisions futures derivades en accions a dur a terme en plans d'actuació posteriors.

Listado documentos