Memòria prevencionista

Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana

« Ves enrere

Accidents de treball. Informes interanuals

Accidents de treball. Informes interanuals

Aquests informes mensuals contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels accidents amb baixa en jornada de treball i in itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sectors econòmics, seccions i divisions CNAE, gravetat, forma de l'accident, etc.

Listado Documentos