Memòria prevencionista

Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana

Malalties professionals. Informes interanuals

Estos informes contenen les estadístiques provisionals interanuals del període Gener-desembre dels parts de malalties professionals per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'oferix desagregada segons diferents classificacions, sexe,...

Malalties professionals. Resums

Selecció de les principals dades , acompanyats de gràfics , de les estadístiques provisionals dels parts de malalties provisionals per a la Comunitat Valenciana i les seues províncies. Ofereix per als parts de malalties comunicats : el nombre i evolució del total, la població exposada al risc i...

Malalties professionals. Informes anuals

Estos informes contenen les estadístiques provisionals interanuals del període Gener-desembre dels parts de malalties professionals per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'oferix desagregada segons diferents classificacions, sexe,...

Evolució de les malalties professional i índexs d'incidència

Recopilació de les dades definitives oferides en l'Anuari d'estadístiques del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Oferix per al total nacional, la Comunitat Valenciana i les seues províncies la sèrie del total anual de malalties professionals i taxa d'incidència.