Telèfon

Memòria prevencionista

Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana

Accidents de treball. Dades anuals en format reutilitzable

Dades anuals d'accidents de treball de la Comunitat Valenciana en format reutilitzable (.xlsx) per al seu tractament i aprofitament per part de les persones usuàries. S'inclouen, entre altres...

Accidents de treball. Informes anuals

Aquests informes contenen les estadístiques provisionals interanuals per al període gener-desembre dels accidents amb baixa en jornada de treball i In Itinere per a la Comunitat Valenciana i les...

Accidents de treball. Informes interanuals

Aquests informes mensuals contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels accidents amb baixa en jornada de treball i in itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies...

Accidents de treball. Resums

Selecció de les principals dades, acompanyats de gràfics, de les estadístiques provisionals dels accidents amb baixa en jornada de treball i in itinere per a la Comunitat Valenciana i les seues...

Evolució d'accidents amb baixa en jornada de treball i Índexs d'incidència

Recopilació de les dades definitives oferides en l'Anuari d'estadístiques del Ministeri de Treball i Economia Social per a Espanya, la Comunitat Valenciana i les seues províncies. Recull la sèrie...

Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres CCAA

Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties...