Telèfon

Memòria prevencionista

Criteris tècnic-normatius establits per l'INVASSAT

Criteris tècnic-normatius establits per l'INVASSAT

Dins de les funcions que la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'INVASSAT, atribueix a aquest organisme, està la d'establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei d'empreses i ciutadans. Amb aquest objectiu informatiu i de servei a la ciutadania es crea la present secció tecniconormativa dins de la nostra web en què poden trobar-se una sèrie de criteris, que normalment han requerit d'un cert grau d'interpretació de la normativa legal vigent, consensuats en el si del nostre Institut i que poden servir, si és el cas, com a referència, si bé resulta convenient aclarir que aquests s'emeten a títol merament informatiu i amb l'únic objectiu d'orientar en la informació que contenen, mancant per tant de cap caràcter vinculant.

 

DARRERS CRITERIS PUBLICATS

 

Listado documentos