Teléfono

Memòria prevencionista

Seminaris 2021

Seminaris 2021

Els seminaris són sessions de treball per a la posada en comú o l'establiment de criteris sobre temes concrets de l'acompliment professional dels agents involucrats en la prevenció, la seguretat i la salut laboral.
 
Aquests seminaris estan dedicats a professionals en actiu residents a la Comunitat Valenciana i tenen una duració variable en funció de la temàtica.