Telèfon

Memòria prevencionista

Formació 2022

Formació 2022

Aquest espai reuneix l'oferta formativa que l'INVASSAT ofereix a totes les persones interessades, a fi de facilitar el seu coneixement i promoure la participació en totes les activitats.
 
La formació oferida s'estructura en cursos, jornades, seminaris i altres activitats orientades tant a professionals experts com a persones interessades a iniciar-se en la prevenció de riscos laborals.
 
Per a facilitar l'accés la formació s'ofereix tant de manera presencial en les diferents direccions territorials provincials com de manera remota a través del nostre Campus virtual.
 
Nota: L'oferta formativa del Pla de Formació presencial per a 2022 està en fase d'elaboració.
 
Amb caràcter general les activitats són gratuïtes i la inscripció es realitzarà a través d'aquesta web en els terminis assenyalats en cada activitat.
 
L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent els criteris de prioritat que s'establisquen en funció de la necessitat, dades professionals i acadèmiques del sol·licitant, ordre cronològic, etc.
 
Aquells participants que hagen superat els criteris d'avaluació previstos en els cursos rebran el corresponent diploma d'aprofitament.