Teléfono

Memòria prevencionista

Cursos de formació d'experts 2021

Cursos de formació d'experts 2021

Els cursos per a experts estan dissenyats per a compartir coneixements entre professionals d'àmplia experiència.
 
Es basen en una metodologia de treball col·laboratiu i en l'aportació d'informació d'alt valor afegit per la seua especialitat i el nivell dels seus assistents.
 
Estan coordinats per especialistes del *INVASSAT i compten amb el suport d'experts d'altres organismes o empreses.
 
Els alumnes són seleccionats en funció de la seua formació, experiència i les funcions que exerceixen.
 
Són de duració variable en funció dels requeriments dels continguts.