Telèfon

Memòria prevencionista

Formació 2014

Formació 2014

Disposa ací de l'oferta formativa de l'INVASSAT. Pot accedir tant a la documentació i ponències de les activitats ya reatlizades com als programes de les pròximes.

  • La inscripció es gratuïta.
  • Les sol.licituds es formalitzaran en web amb el formulari disponible en cada activitat.
  • L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent  els criteris de prioritat que se establisquen en funció de la necessitat,  les dades professionals i acadèmics del solicitant, orde cronològic, etc.

S'entregaràn certificats d'assistència a tots els participants i a més, en els cursos, el corresponent diploma de aprofiament si és cas.