Telèfon

Memòria prevencionista

Formació 2016

Formació 2016

Disposa ací de l'oferta formativa de l'INVASSAT. Pot accedir tant a la documentació i a les ponències de les activitats ja realitzades com als programes de les pròximes activitats.

  • La inscripció és gratuïta.

  • Les sol.licituds es formalitzaran en la web amb el formulari disponible per a cada activitat.

  • L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent  als criteris de prioritat que s'establisquen en funció de la necessitat,  les dades professionals i acadèmiques del sol·licitant, ordre cronològic, etc.

S'entregaran certificats d'assistència a tots els participants, als cursos el corresponent diploma d'aprofiament si es compleixen els requisits demanats.