Teléfono

Memòria prevencionista

Jornades tècniques 2021

Jornades tècniques 2021

Les jornades tècniques tenen com a objectiu analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, un tema específic d'interés preventiu.
 
El tema a debat s'exposa per especialistes en prevenció, tècnics, fabricants, representants de l'Administració, organitzacions empresarials i sindicats.
 
S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.
 
Normalment, la seua duració és de mitja jornada (5 hores).
 
  Lloc i data de realització
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds

Muntatge d'instal·lacions fotovoltaiques sobre cobertes

3

 

 

 

25 de maig

Avísjornada difosa per videoconferència

Tancat

Risc elèctric. Colectiu instaladors.

5     jornada cancel·lada Tancat