Telèfon

Memòria prevencionista

Formació 2020

Formació 2020

Este espai reunix l'oferta formativa que l'INVASSAT oferix a tots els interessats, amb l'objecte de facilitar el seu coneixement i promoure la participació en totes les activitats.

La formació oferida s'estructura en cursos, jornades, seminaris i altres activitats orientades tant a professionals experts com a persones interessades a iniciar-se en la prevenció de riscos laborals.

Per a facilitar l'accés la formació s'oferix tant de manera presencial en les diferents direccions territorials provincials com de forma remota a través del nostre campus virtual.

Amb caràcter general les activitats són gratuïtes i la inscripció es realitzarà a través d'esta web en els terminis assenyalats en cada activitat.

L'adjudicació de les places s'efectuarà atenent als criteris de prioritat que s'establisquen en funció de la necessitat, dades professionals i acadèmics del sol·licitant, orde cronològic, etc.

Aquells participants que hagen superat els criteris d'avaluació previstos en els cursos rebran el corresponent diploma d'aprofitament.
 

Catàleg de formació 2019 complet

Catàleg 2020 en elaboració