Telèfon

Memòria prevencionista

Seminaris 2020

Seminaris 2020

Els seminaris són sessions de treball per a la posada en comú o l'establiment de criteris sobre temes concrets de l'acompliment professional dels agents involucrats en la prevenció, la seguretat i la salut laboral.

Dedicats a professionals en actiu residents a la Comunitat Valenciana i amb una duració variable en funció de la temàtica.

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores

Alacant

Castelló València Sol·licituds

Aplicació del Reial Decret d'equips de treball i Directiva de màquines

5

19 febrer

 

 

Tancat

Investigació d'accidents laborals

10

 

10 i 11 març

 

Tancat

Plans d'emergència

10

 

01 i 02 abril

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

Tancat

Equips de treball.  Aplicació del RD 1215/1997

10

 

12 i 13 maig

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

Tancat

Investigació de accidents de treball (1a ed)

10

 

 

27 y 28 maig jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat

Exposició laboral al soroll i el seu control

10

 

 

30 juny i 1 juliol

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat

 

Equips de treball

10

 

 

07 i 08 juliol

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

Tancat

Investigació d'accidents de treball

10

30 setembre i 07 octubre

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

 

Tancat

 

Investigació d'accidentes de treball (2a ed)

10

 

 

15 i 16 octubre

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat

 

Avaluació de risc higiènic

5

28 octubre

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

 

Tancat

Planificació de la prevenció. Procediments i instruccions

10

 

17 i 18 novembre

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

Tancat

Avaluació de l'exposició al soroll

5

25 novembre

jornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

 

Tancat