Telèfon

Memòria prevencionista

Jornades tècniques 2020

Jornades tècniques 2020

Les jornades tècniques tenen com a objectiu analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, un tema específic d'interès preventiu.

El tema a debat s'exposa per especialistes en prevenció, tècnics, fabricants, representants de l'Administració, organitzacions empresarials i sindicats.

S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva.

Normalment, la seva durada és de mitja jornada (5 hores).

  Lloc i data de reatlització
Centres Territorials de Seguretat i Salut al Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol.licituds

Treballs en PEMP. Requisits de seguretat (FUNDTRAFIC, As. DIA)

5

15 d'octubre

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

   

Tancat

Empreses saludables 4    

27 març

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat
Jornada Iberdrola. Procediments de treball per a treballs en tensió 5

14 maig

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

   

Tancat

Instal·lacions fotovoltaiques sobre cobertes (IBERDROLA) 4    

14 maig

Avís: Aquesta jornada passa al dia 27 de maig

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat
Síndrome de cremar-se en el treball: Una nova malaltia 4    

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat
Setmana Europea de la SST 4    

22 octubre

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat
Mapa actual dels accidents de treball mortals de la província de València 4    

26 novembre

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat

Nova classificació de la sílice lliure cristal·lina com a cancerigen. Criteris per a la seua gestió preventiva 4

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Avísjornada cancel·lada com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat