Telèfon

Memòria prevencionista

Cursos de formació de nivell bàsic 2020

Cursos de formació de nivell bàsic 2020

Esta formació correspon a l'establida en el Reglament dels Servicis de Prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) i capacita per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic especificat en l'article 35.

Estos cursos, amb caràcter general, tenen una duració de 30 o 50 hores, i desenvolupen el programa formatiu establit en l'annex IV-B) o IV-A), respectivament, del Reglament mencionat.

Els cursos de nivell bàsic que figuren en el programa s'impartiran en les instal·lacions dels Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball.
 
Consulte l'oferta de cursos a distància en el nostre Campus Virtual.

 

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds
Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (1a edició) 30     04, 06, 11, 13 i 18 febrer

Tancat

aforament complet

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (1a edició)

30   10 - 14 febrer  

Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (1a edició) 30

04, 06, 11, 13 i 18 maig

Curs cancel·lat com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

   

Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (2a edició) 30    

15, 17, 22, 24 i 29 setembre

Curs cancel·lat com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (2a edició) 30  

21 - 25 setembre

Curs cancel·lat com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

 

Tancat

Formació en prevenció de riscos laborals. Funcions de Nivell Bàsic (2a edició) 30

09, 11, 16, 18 i 23 novembre

Curs cancel·lat com a mesura de prevenció enfront del COVID-19

   

Tancat