Telèfon

Memòria prevencionista

Registre d'activitats de tractament de dades

Registre d'activitats de tractament de dades

Responsable del tractament
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
Adreça postal: C/ València, 32 46100 Burjassot (València).
Web: invassat.gva.es
 
Delegat o delegada de protecció de dades
Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat.
 Web: https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva
Correu electrònic: dpd@gva.es.
 
Drets en protecció de dades
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan siga procedent. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el registre d'entrada de l'INVASSAT. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant la Delegació de protecció de dades de la Generalitat (dpd@gva.es) o, si escau, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Activitats de tractament de dades