Telèfon

Memòria prevencionista

Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana

Ves enrere Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres CCAA

Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres CCAA

Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats. La representativitat de les dades augmenta a mesura que avancen els mesos, és per això que aquestes sèries es començaren a publicar amb una periodicitat mensual a partir del període acumulat gener a abril fins a la finalització de l'any. Les dades s'obtenen de les publicacions del Ministeri de Treball Migracions i Seguretat Social.

Listado documentos