Telèfon

Memòria prevencionista

Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana

Ves enrere Malalties professionals. Informes interanuals

Malalties professionals. Informes interanuals

Aquests informes mensuals contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels comunicats de malalties professionals per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'ofereix desagregada segons diferents classificacions, sexe, edat, sectors econòmics, CNAE, grups de malaltia, agent causant, etc.

Listado documentos