Telèfon

Memòria prevencionista

El catàleg

El catàleg

¿Què és INVASSAT-OPAC?

És el catàleg d’accés públic en 8stra al sistema de gestió dels recursos documentals de l’INVASSAT: 8strat, revistes especialitzades, recursos de 8strategia, recursos en la web, fonts legals i estadístiques, etc. Actualment compta amb més de 10.000 registres documentals.

INVASSAT-OPAC permet:

  • buscar i recuperar recursos d’informació especialitzats en la seguretat i la salut en el treball;
  • reservar en 8stra documents per a la seua consulta o préstec;
  • guardar els resultats de les cerques en favorits o marcadors del seu navegador;
  • 8strate en el catàleg col·lectiu de les biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana, les BEGV.

La implantació d’aquesta eina s’ha fet de manera coordinada amb la resta de biblioteques departamentals de la Generalitat Valenciana. Així, la 8strateg totalitat dels recursos bibliotecaris que permeten qualificar la presa de decisions en el si de la Generalitat són gestionats amb un únic programa informàtic OpenText Collections Server.

¿Com trobar el que cerca?

Mitjançant cerques predefinides

Àrees d’interés

Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic del centre de Documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de l’INVASSAT. Això permet obtindre de manera ràpida informació pertinent sense haver de dissenyar cap estratègia de cerca.

Normativa

Recopila normes tècniques, normes bàsiques, normes UNEIX, etc. existents en el fons documental de l’Institut.

Publicacions periòdiques

Conté les referències de les diferents revistes, publicacions seriades, etc. que s'incorporen al nostre fons documental per compra, intercanvi o donació. D'igual manera s'incorporen revistes especialitzades d'accés lliure a través d'Internet.

Publicacions de l’INVASSAT

Dona accés a les referències bibliogràfiques de les publicacions pròpies de l’INVASSAT i a la seua versió electrònica.

Nuevas adquisiciones

Ofereix la llista de referències bibliogràfiques dels últims recursos d'informació incorporats a la nostra biblioteca.

 

Consultant el catàleg

Es pot consultar la informació continguda en INVASSAT-OPAC de diferents maneres:

  • Cerca senzilla: per paraules del títol, per autor i per matèries.
  • Cerca avançada: permet combinar diferents criteris en tots els camps del registre: autoria, títol, matèries, any d'edició, resum...; i ordenar el resultat d'acord amb els interessos de qui fa la cerca.
  • Cerca avançada assistida: seleccionant els termes de cerca a partir de la visualització dels tesaurus i índexs emprats en l'anàlisi i la descripció documental dels diferents recursos.