Telèfon

Memòria prevencionista

Alerta INVASSAT

Alerta INVASSAT

Dins de les funcions que la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'INVASSAT, atribueix a aquest organisme, està la d'establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei d'empreses i ciutadans. Amb aquest objectiu informatiu i de servei a la ciutadania es crea la present secció dins de la nostra web amb l'objecte de prevenir als treballadors i empresaris de possibles perills, si bé resulta convenient aclarir que aquests s'emeten a títol merament informatiu i amb l'únic objectiu d'orientar en la informació que contenen, mancant per tant de cap caràcter vinculant.

 

Listado documentos