Teléfono

Memòria prevencionista

Publicacions: novetats

Ves enrere FIA-224401 Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del sector calçat

FIA-224401 Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del sector calçat

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!!
 
Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per atrapament en una màquina d’enganxament del sector calçat. Accedisca a la nostra secció Fitxes d'Investigació d'Accidents. Les FIAs estan basades en accidents reals investigats pel personal tècnic de l'INVASSAT. No obstant això, poden contindre elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb aquests, a fi d'aconseguir una major eficàcia didàctica. Aquestes fitxes no pretenen una anàlisi exhaustiva del succés accidental, sinó posar de manifest les circumstàncies en les quals ocorre, així com les principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.

Publicacions de l'INVASSAT: col·leccions

Publicacions de l'INVASSAT: col·leccions