Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral 2021

Publicat el resum del nou Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral, corresponent a 2021. El Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral 2021 en empreses de la Comunitat Valenciana,...

Manuals del Campus Virtual - El risc degut a l'electricitat estàtica : mesures preventives

NOVA COL·LECCIÓN: MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L'INVASSAT Iniciem una nova col·lecció de la publicacions de l'Institut. Els manuals del Campus Virtual sistematitzen els continguts formatius que...

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes

NOVA ALERTA 15.01.2021!!! L'INVASSAT publica Equips de protecció individual front COVID-19 : màscares no conformes, dins de la seua sèrie d'alertes públiques. El document té per objecte...

AT-200601 Comercialització de màquines - claus per a una adquisició sense sorpreses

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses. La present anotació tècnica pretén abordar les diferents situacions que poden presentar-se...

Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019. Més estudis i informes en la...

FIA-203601 Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats (escenaris, hivernacles, places de bous, etc.)

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge...

AT-200501 Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant. La present anotació tècnica pretén abordar els protocols d'entrada i eixida de les zones de treball amb amiant...

Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana 2017

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la...