Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

AT-200601 Comercialització de màquines - claus per a una adquisició sense sorpreses

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses. La present anotació tècnica pretén abordar les diferents situacions que poden presentar-se...

Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019. Més estudis i informes en la...

FIA-203601 Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats (escenaris, hivernacles, places de bous, etc.)

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge...

AT-200501 Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant. La present anotació tècnica pretén abordar els protocols d'entrada i eixida de les zones de treball amb amiant...

Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana 2017

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Anàlisi d'accidents de treball en empreses incloses en el Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la...

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena (2020). Teletreball : novetats legals en prevenció de riscos laborals

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena. Teletreball : novetats legals en prevenció de riscos laborals [en línea]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 16 p. (Apunts tècnics; AT-200401) El presente apunte técnico se...

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena (2020). Teletrabajo : novedades legales en prevención de riesgos laborales

ROSELL TOLEDO, Joseba Mirena. Teletrabajo : novedades legales en prevención de riesgos laborales [en línea]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 16 p. (Apuntes técnicos; AT-200402) El presente apunte...

AT-200401 Teletreball - novetats legals en prevenció de riscos laborals

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Teletreball : novetats legals en prevenció de riscos laborals. La present anotació tècnica es redacta amb la intenció de mostrar les novetats legals, en l'àmbit de...