Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estudi dels accidents de treball mortals de la província de València: període 2016-2020

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Estudi dels accidents de treball mortals de la província de València: període 2016-2020. Aquest document tècnic identifica les principals causes que han originat els...

MCV-210301 Transversalització de la seguretat i salut en el treball en la formació primària, secundària i de batxillerat

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L'INVASSAT Els manuals del Campus Virtual de l'INVASSAT sistematitzen els continguts formatius que l'Institut posa a la disposició de la societat valenciana a través...

Manuals del Campus Virtual - Plans d'autoprotecció

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L'INVASSAT Els manuals del Campus Virtual de l'INVASSAT sistematitzen els continguts formatius que l'Institut posa a la disposició de la societat valenciana a través...

FIA-213801 Accident greu a causa d’atrapament amb un equip de treball fora d'ús

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu a causa d'atrapament amb un equip de treball fora...

Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral 2021

Publicat el resum del nou Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral, corresponent a 2021. El Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral 2021 en empreses de la Comunitat Valenciana,...

Manuals del Campus Virtual - El risc degut a l'electricitat estàtica : mesures preventives

NOVA COL·LECCIÓN: MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L'INVASSAT Iniciem una nova col·lecció de la publicacions de l'Institut. Els manuals del Campus Virtual sistematitzen els continguts formatius que...

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes

NOVA ALERTA 15.01.2021!!! L'INVASSAT publica Equips de protecció individual front COVID-19 : màscares no conformes, dins de la seua sèrie d'alertes públiques. El document té per objecte...