Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Manual Perspectiva de gènere i prevenció de riscos laborals

Els manuals del Campus Virtual de l'INVASSAT sistematitzen els continguts formatius que l'INVASSAT posa a la disposició de la societat valenciana a través de la plataforma e-formació de la...

Estadístiques de sinistralitat laboral: informe anual 2022

Ja es troba disponible l'últim informe estadístic anual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, a 2022. També es poden consultar els resums corresponents a...

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 12.2022

NOU BUTLLETÍ DE NOVETATS!! Ja es troba disponible el Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT de desembre de 2022, on podeu trobar els documents cientifico-tècnics que anem...

Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2023

PLA D'ACCIÓ ANUAL DE L'INVASSAT 2023 Publicat el Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2023. Com en anys anteriors, es concreten ací les accions a dur a terme per a desenvolupar el que es preveu en el...

FIA-224801 Accident mortal por sepultament en el procés de descàrrega de materials

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident mortal por sepultament en el procés de descàrrega de...

Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2021 - resultats del tràmit Informe d'activitats preventives de les empreses (IAPE)

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2021 - resultats del tràmit Informe d'activitats preventives de...

Evolució d'accidents en jornada de treball i malalties professionals i índexs d'incidència Comunitat Valenciana vs nacional 2000-2021

ESTADÍSTIQUES DE L'INVASSAT Nova publicació de la sèrie Evolució d'accidents en jornada de treball i índex d'incidència : Comunitat Valenciana vs nacional. En aquesta ocasió corresponent al...

Memòria d'activitats de l'INVASSAT en 2021

Memòria de l'INVASSAT 2021 Publicada la Memòria d'activitats de l'INVASSAT en 2021, aprovada pel Consell General el 29 de juny de 2022 en conformitat amb el que es disposa en l'art. 13.B.c) de la...