Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estadístiques de sinistralitat laboral de maig de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral de maig de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana...

CT02-230301 Criteris per al treball a l'aire lliure en èpoques d'altes temperatures

Nou criteri tècnic de l'INVASSAT L'INVASSAT publica el document tècnic Criteris per al treball a l'aire lliure en èpoques d'altes temperatures. Aquest criteri tècnic actualitza i substitueix el...

OP01-230102 Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2022 - resultats del tràmit informe d'activitats preventives de les empreses (IAPE)

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2022: resultats del tràmit informe d'activitats preventives de...

MF30-230202 La sílice cristal·lina respirable com a agent químic cancerigen (Puchau Fabado, 2023)

La sílice cristal·lina respirable com a agent químic cancerigen. Nou material formatiu de l'INVASSAT, presentat per Juan José Puchau en un webimar informatiu sobre l'exposició al sílice en el...

AL02-230101 Plataformes suspeses de nivell variable d'accionament manual o motoritzat - bastides penjades

Nova alerta de l'INVASSAT Ja està disponible l'alerta normativa Plataformes suspeses de nivell variable d'accionament manual o motoritzat: bastides penjades. Les alertes de l'INVASSAT tenen per...

FIA-235101 Accident greu d’un treballador per caiguda a distint nivell des d’una escala manual

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu d’un treballador per caiguda a distint nivell des...

Estadístiques de sinistralitat laboral d'abril de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral d'abril de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana...

Fullet Prevenció i plans d'igualtat

Fullet Prevenció i plans d'igualtat El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria de València (COGITI), en col·laboració amb l'INVASSAT, ha publicat el fullet...

FIA-235001 Accident greu d’un treballador per colp resultat d’una topada

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu d’un treballador per colp resultat d’una topada....