Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

MF30-230202 La sílice cristal·lina respirable com a agent químic cancerigen (Puchau Fabado, 2023)

La sílice cristal·lina respirable com a agent químic cancerigen. Nou material formatiu de l'INVASSAT, presentat per Juan José Puchau en un webimar informatiu sobre l'exposició al sílice en el...

AL02-230101 Plataformes suspeses de nivell variable d'accionament manual o motoritzat - bastides penjades

Nova alerta de l'INVASSAT Ja està disponible l'alerta normativa Plataformes suspeses de nivell variable d'accionament manual o motoritzat: bastides penjades. Les alertes de l'INVASSAT tenen per...

FIA-235101 Accident greu d’un treballador per caiguda a distint nivell des d’una escala manual

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu d’un treballador per caiguda a distint nivell des...

Estadístiques de sinistralitat laboral d'abril de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral d'abril de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana...

Fullet Prevenció i plans d'igualtat

Fullet Prevenció i plans d'igualtat El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria de València (COGITI), en col·laboració amb l'INVASSAT, ha publicat el fullet...

FIA-235001 Accident greu d’un treballador per colp resultat d’una topada

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu d’un treballador per colp resultat d’una topada....

AT-230101 Indústria 5.0 un enfocament centrat en l’ésser humà

NOU APUNT TÈCNIC DE L'INVASSAT Indústria 5.0 Un enfocament centrat en l'ésser humà. La present anotació tècnica duu a terme una revisió bibliogràfica, perquè les persones lectores estiguen...

Estadístiques de sinistralitat laboral de gener de 2023

Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana de gener de 2023. També es poden consultar els resums...