Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

OV-230101 Caracterització del risc químic en les empreses de major sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana. Campanya 2018-2020

Observatori de SSL de la Comunitat Valenciana Nova publicació en l'Observatori: Caracterització del risc químic en les empreses de major sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana : campanya...

Estadístiques de sinistralitat laboral de juny de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral de juny de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana...

AT-230401 Tractors - revisió de la normativa aplicable i principals riscos d'ús

Nou Apunt tècnic de l'INVASSAT Tractors: revisió de la normativa aplicable i principals riscos d'ús. La legislació que han de complir els tractors és molt àmplia i complexa, i en molts casos...

AT-230301 Resum dels aspectes principals i novetats recollides en el nou Reglament (UE) 2023-1230, relatiu a les màquines

Nou Apunt tècnic de l'INVASSAT Resum dels aspectes principals i novetats recollides en el nou Reglament (UE) 2023/1230 relatiu a les màquines. Aquesta anotació tècnica analitza el recentment...

OP01-230202 Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2018-2022 - resultats del tràmit informe d'activitats preventives de les empreses (IAPE)

Observatori de SSL de la Comunitat Valenciana Nueva publicación Plan de actuación contra la siniestralidad laboral 2018-2022 resultados del trámite Informe de Actividades Preventivas de la Empresa...

Estadístiques de sinistralitat laboral de maig de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral de maig de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana...

CT02-230301 Criteris per al treball a l'aire lliure en èpoques d'altes temperatures

Nou criteri tècnic de l'INVASSAT L'INVASSAT publica el document tècnic Criteris per al treball a l'aire lliure en èpoques d'altes temperatures. Aquest criteri tècnic actualitza i substitueix el...

OP01-230102 Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2022 - resultats del tràmit informe d'activitats preventives de les empreses (IAPE)

OBSERVATORI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nova publicació: Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral 2022: resultats del tràmit informe d'activitats preventives de...