Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Estadístiques de sinistralitat laboral: informe anual de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral: informe anual de 2023 Ja es troba disponible l'informe estadístic anual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana de...

EA05-240101 Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya Gener-novembre 2023

Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta...

Estadístiques de sinistralitat laboral de novembre de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral de novembre de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat...

MEM-230101 Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2022

Memòria d'activitats de l'INVASSAT 2022 Publicada la darrera memòria anual de l'INVASSAT. Des de 2007 l'INVASSAT ha elaborat i publicat les corresponents memòries d'activitat, accessibles en el...

PA02-230101 Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2024

Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2024 Publicat el Pla d'acció anual de l'INVASSAT 2024. Com en anys anteriors, es concreten ací les accions a dur a terme per a desenvolupar el que es preveu en el...

Estadístiques de sinistralitat laboral d'octubre de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral d'octubre de 2023 Ja es troba disponible l'últim informe estadístic interanual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana...