Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

FIA-203401 Accident per caiguda a diferent nivell en l'accés no adequat al punt d'operació

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident per caiguda a diferent nivell en l'accés no adequat al...

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas frágiles 2018-2019

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas frágiles 2018-2019 [online]. José Ignacio Villarroya Bayarri, Jorge Cervera...

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 5 p. [Consulta: 29.07.2020]....

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Accidente grave por caída de altura desde plataforma de camión

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accidente grave por caída de altura desde plataforma de camión [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 5 p. [Consulta: 29.07.2020]....

FIA-203301 Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió....