Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas frágiles 2018-2019

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas frágiles 2018-2019 [online]. José Ignacio Villarroya Bayarri, Jorge Cervera...

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 5 p. [Consulta: 29.07.2020]....

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2020). Accidente grave por caída de altura desde plataforma de camión

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Accidente grave por caída de altura desde plataforma de camión [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 5 p. [Consulta: 29.07.2020]....

FIA-203301 Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió

NOVA FITXA D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS!!! Ja està a la seua disposició una nova fitxa d'investigació d'accidents (FIA) de l'INVASSAT: Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió....

ORTEGA GALACHO, J. Alberto (2020). Evaluación del riesgo de estrés térmico

ORTEGA GALACHO, J. Alberto. Evaluación del riesgo de estrés térmico [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 21 p. [Consulta: 24.07.2020]. (Apuntes Técnicos; AT-200302) El objetivo de este apunte...

ORTEGA GALACHO, J. Alberto (2020). Avaluació del risc d'estrés tèrmic

ORTEGA GALACHO, J. Alberto. Avaluació del risc d'estrés tèrmic [online]. Burjassot: INVASSAT, 2020. 21 p. [Consulta: 24.07.2020]. (Apunts Tècnics; AT-200301) El objetivo de este apunte técnico es...