Telèfon

Memòria prevencionista

Noves publicacions

Ves enrere OS02-230102 Caracterització dels accidents laborals traumàtics greus i mortals, ocorreguts en jornada de treball, en la Comunitat Valenciana 2021-2022

OS02-230102 Caracterització dels accidents laborals traumàtics greus i mortals, ocorreguts en jornada de treball, en la Comunitat Valenciana 2021-2022

Observatori de SSL de la Comunitat ValencianaObservatori de SSL de la Comunitat Valenciana

Nova publicació en l'Observatori: Caracterització dels accidents laborals traumàtics greus i mortals, ocorreguts en jornada de treball en la Comunitat Valenciana 2021-2022. Este estudi de sinistralitat sorgix com a resultat del desenvolupament de les competències de l'INVASSAT en matèria d'investigació dels danys per a la salut derivats del treball i pretén reflectir fidelment la realitat de la sinistralitat laboral de caràcter greu i mortal a la Comunitat Valenciana. El seu objectiu últim és proporcionar informació que ajude a extraure conclusions precises que servisquen per a orientar les polítiques i actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, per a continuar avançant per la senda de la reducció de la sinistralitat laboral.