Visualització de contingut web

Criteris tecniconormatius establits per l'INVASSAT

Dins de les funcions que la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'INVASSAT, atribueix a aquest organisme, està la d'establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servei d'empreses i ciutadans. Amb aquest objectiu informatiu i de servei a la ciutadania es crea la present secció tecniconormativa dins de la nostra web en què poden trobar-se una sèrie de criteris, que normalment han requerit d'un cert grau d'interpretació de la normativa legal vigent, consensuats en el si del nostre Institut i que poden servir, si és el cas, com a referència, si bé resulta convenient aclarir que aquests s'emeten a títol merament informatiu i amb l'únic objectiu d'orientar en la informació que contenen, mancant per tant de cap caràcter vinculant.

 

EQUIPS DE TREBALL

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

 

SEGURETAT EN OBRES

FORMACIÓ EN PRL

 

SERVEIS DE PREVENCIÓ

 

MEDICINA DEL TREBALL