Teléfono

Memòria prevencionista

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Destacat

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

Convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal per a cobrir llocs de l'escala de Medicina del treball en l'INVASSAT (A1-25-02) 2022

La Direcció General de Funció Pública de la Generalitat convoca el procediment per a la constitució de bosses específiques d'ocupació temporal, a fi que es proveïsquen els llocs de treball de l'escala A1-25-02, medicina del treballConvocatòria 529/22, per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, a fi que, quan les necessitats del servei el requerisquen, puguen proveir-se provisionalment llocs de treball classificats per a la seua provisió per aquest personal de l'administració de la generalitat.

Consulta la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 16 de juny de 2022.

Trobaràs ací tota la informació sobre la tramitació telemàtica del procediment.

Treballar en èpoques d'altes temperatures

Treballar en èpoques d'altes temperatures

L'exposició a la calor pot causar greus alteracions en les persones treballadores. De fet, la temperatura del cos humà ha de romandre constant (homeotermia), independentment del seu ambient tèrmic. Els mecanismes de regulació que mantenen la temperatura poden veure's alterats, sobretot durant les onades de calor en l'època estiuenca accentuades pel canvi climàtic. El risc per a la salut serà encara més important si l'organisme no està preparat (aclimatació). En el lloc de treball, una combinació de factors individuals (edat, salut física, la fatiga, l'esforç físic inherent a la tasca...) i col·lectives (organització de l'activitat, les condicions de treball...) juga un paper important no sols en la salut, sinó també l'alteració del rendiment físic i mental de les persones.

Per això et recomanem atendre les indicacions donades pels organismes amb autoritat en la matèria i les aportacions científicotécnicas proporcionades per entitats reconegudes.

 

Publicacions de l'INVASSAT

Recursos de les autoritats sanitàries

Recursos d'organismes de SST

Recursos d'informació meteorològica i climatològica

Literatura cientificotècnica

Novetats

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes : gener-juliol 2021 / gener-juliol 2022

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-juliol 2021 / gener-juliol 2022.

Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Estadístiques de sinistralitat laboral: agost 2021-juliol 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, corresponents al període agost 2021-juliol 2022. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

Notícies

Premis al coneixement en PRL 2022

RESOLUCIÓ 30 de juny de 2022, de la Presidència de l'INVASSAT, per la qual es regula el procediment de concessió, en 2022, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o de grau...

Publicacions

Estadístiques de sinistralitat laboral: agost 2021-juliol 2022

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de malalties professionals en la Comunitat...

Cursos

Novetat Campus Virtual: Oferta 2ª ed 2022

 

Pla de Formació presencial 2020 

T'interessa

twitter