Telèfon

Memòria prevencionista

Destacats

Convocatòria d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista 2023

 

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 30.01.2024. Llista d'aspirants que han superat l'entrevista y baremació provisional.

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 24.01.2024. Llistes definitives de sol·licituds admeses i excloses. Convocatòria a entrevista per al 30 de gener de 2024

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 08.01.2024. Valoració d'al·legacions. Nova llista provisional de sol·licituds admeses. Nova llista provisional de sol·licituds excloses indicant els motius

Acord de la comissió de valoració per a la concessió de la beca 13.12.2023. Llista provisional de sol·licituds amb expressió de les puntuacions assignades en la seua autobaremació. Llista provisional de sol·licituds excloses indicant els motius de l'exclusió.

L'INVASSAT convoca concurs públic per a la concessió d'una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en el Centre de documentació adscrit al Servei d'Assistència i Promoció de l'Institut, per a aspirants amb títol de grau en Informació i Documentació o de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o llicenciatura en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

Consulta la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el 5 de desembre de 2023.

Trobaràs tota la informació sobre la tramitació telemàtica de la sol·licitud en el portal de la Generalitat.

Novetats

Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya Gener-desembre 2023

Estadístiques sobre sinistralitat laboral en la Comunitat ValencianaSinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-desembre 2022 / gener-desembre 2023. Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Estadístiques de sinistralitat laboral: informe anual de 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral de la Comunitat ValencianaEstadístiques de sinistralitat laboral: informe anual de 2023

Ja es troba disponible l'informe estadístic anual d'accidents de treball i de malalties professionals en la Comunitat Valenciana de 2023. També es poden consultar els resums corresponents a l'informe d'accidents de treball i al de malalties professionals.

EA05-240101 Sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya Gener-novembre 2023

Estadístiques de sinistralitat laboral en la Comunitat ValencianaSinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya

Nou document de la sèrie Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i altres Comunitats Autònomes. Disponible ja el corresponent a gener-novembre 2022 / gener-novembre 2023. Aquests documents contenen els avanços de la sinistralitat laboral del present any i permeten comparar l'evolució de les dades de sinistralitat (accidents de treball en jornada i malalties professionals) de la Comunitat Valenciana front la mitjana nacional i la resta de Comunitats Autònomes en el període de l'any acumulat i el mateix període de l'any anterior. Aquesta visió, ens ofereix un avanç aproximat de qual serà el resultat de la sinistralitat a final d'any i permet veure la situació actual de la Comunitat en matèria de sinistralitat respecte a la resta de comunitats.

Notícies de l'INVASSAT

El Consell elabora una guia de prevenció de riscos laborals per al muntatge de fogueres i falles

  • Actualment es munten vora 90 fogueres majors (i altres tantes infantils) a la ciutat d'Alacant i unes 850 falles i altres tantes infantils a València
  • L'activitat als tallers i al carrer durant la plantà exposa a les persones treballadores del sector a una quantitat important de riscos laborals

El Consell aprova la designació dels nous membres del Consell General de l’Invassat

  • El Ple del Consell també ha aprovat el cessament i el nomenament de membres del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

ver más noticias

Formació INVASSAT

Campus presencial 2024

Programació presencial 2024

Àrea de matrícula

T'interessa

Twitter