Teléfono

Memoria prevencionista

monográficos

Atrás Grup de treball de Malalties Professionals. Asma laboral.

Grup de treball de Malalties Professionals. Asma laboral.

asma_laboral_gtep

Grup de treball de Malalties Professionals. Asma laboral. [online] Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, 2014. 8 p. (Cuaderns de l'INVASSAT; 14-1).

A l'abril del 2011 es va constituir el Grup de Treball de Malalties Professionals que va ser creat a instància del Consell General de l'INVASSAT. Aquest Grup de Treball està compost per representants de l'INVASSAT, Conselleria de Sanitat, CIERVAL, UGT-PV i CCOO–PV. Analitzades les estadístiques de sinistralitat laboral es va decidir fer una acció divulgativa de la malaltia professional "Asma laboral" per la seua rellevància entre les malalties declarades. Aquest fullet, dóna unes nocions del que és aquesta malaltia professional i mesures correctores per a previndre la seua aparició. En qualsevol cas els empresaris han de fer les accions preventives específiques per a cada lloc de treball que determine el seu servei de prevenció.

En abril de 2011 se constituyó el Grupo de Trabajo de Enfermedades Profesionales que fue creado a instancia del Consejo General del INVASSAT. Este Grupo de Trabajo está compuesto por representantes del INVASSAT, Conselleria de Sanitat, CIERVAL, UGT - PV y CCOO – PV. Analizadas las estadísticas de siniestralidad laboral se decidió hacer una acción divulgativa de la enfermedad profesional "Asma Laboral" por su relevancia entre las enfermedades declaradas. Este folleto da unas nociones de lo que es esta enfermedad profesional y medidas correctoras para prevenir su aparición. En cualquier caso los empresarios deben hacer las acciones preventivas específicas para cada puesto de trabajo que determine su servicio de prevención.