Teléfono

Memoria prevencionista

monográficos

Atrás BELTRÁN TAURÁ, Paula (2021). Xarxes de seguretat utilitzades com a plataforma

BELTRÁN TAURÁ, Paula (2021). Xarxes de seguretat utilitzades com a plataforma

BELTRÁN TAURÁ, Paula. Xarxes de seguretat utilitzades com a plataforma [en línia]. Burjassot: INVASSAT, 2021. 21 p. [Consulta: 05.11.2021]. (AT210301).
 
Aquest apunt tècnic pretén donar a conéixer les noves aplicacions en les quals s'empren les xarxes de seguretat com a element per a millorar l'ergonomia dels treballs verticals. Pel fet que cada vegada les obres de construcció són més singulars a causa del seu disseny avantguardista, en el moment d'executar-les, els contractistes es troben amb el problema de determinar les millors mesures de protecció col·lectiva per a implantar, ja que, com que són estructures en què l'ús de sistemes convencionals és complex, l'avaluació de riscos d'algunes unitats d'obra justifica que aquestes hagen d'executar-se mitjançant treballs verticals. Els treballs verticals s'adapten amb facilitat i eficàcia a situacions i condicions de treball difícils de resoldre amb altres mètodes o equips de treball per a treballs en altura. L'objectiu d'aquest apunt tècnic és mostrar les noves aplicacions de les xarxes de seguretat, centrant-nos sobretot en l'aplicació d'aquestes com a plataformes de treball per a millorar l'ergonomia de determinats treballs verticals.
 
El presente apunte técnico pretende dar a conocer las nuevas aplicaciones en las que se emplean las redes de seguridad como elemento para mejorar la ergonomía de los trabajos verticales.Debido a que cada vez las obras de construcción son más singulares a causa de su diseño vanguardista, en el momento de ejecutarlas los contratistas se encuentran con el problema de determinar las mejores medidas de protección colectiva a implantar ya que, al ser estructuras donde es complejo el uso de sistemas convencionales, la evaluación de riesgos de algunas unidades de obra justifica que éstas deban ejecutarse mediante trabajos verticales. Los trabajos verticales se adaptan con facilidad y eficacia a situaciones y condiciones de trabajo difíciles de resolver con otros métodos o equipos de trabajo para trabajos en altura. El objetivo de este apunte técnico es mostrar las nuevas aplicaciones de las redes de seguridad, centrándonos sobre todo en la aplicación de éstas como plataformas de trabajo para mejorar la ergonomía de determinados trabajos verticales.