Monogràfics

« Ves enrere

OSTIGUY, Claude, ROBERGE, Brigitte; MENARD, Luc et al. (2009) Best Practices Guide to Synthetic Nanoparticle Risk Management [NC 12926]

OSTIGUY, Claude, ROBERGE, Brigitte; MENARD, Luc et al. (2009) Best Practices Guide to Synthetic Nanoparticle Risk Management [NC 12926]

OSTIGUY, Claude; ROBERGE, Brigitte; MÉNARD, Luc et al. Best Practices Guide to Synthetic Nanoparticle Risk Management. [online] Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, 2009. (Studies and Research Projects; Report R-599). 67 p. [Consultada 14.05.2014] ISBN 978-2-89631-345-7. <http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-599.pdf>

Esta guía de buenas prácticas ha sido elaborada conjuntamente por el Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), la Comisión de la santé et de la sécurité du travail du  Québec (CSST) y NanoQuébec, que comparten el mismo objetivo: apoyar a las organizaciones de investigación y empresas para fomentar el desarrollo seguro, ético y responsable de los  nanotecnologías en Québec.

Esta guia de bones pràctiques ha sigut elaborada conjuntament per l'Institut de rebromege Robert-Sauvé en santé t'en sécurité du travail (IRSST), la Comissió de la santé et de la sécurité du travail du Quebec (CSST) i NanoQuébec, que compartixen el mateix objectiu: recolzar a les organitzacions d'investigació i empreses per a fomentar el desenrotllament segur, ètic i responsable dels nanotecnologies en Quebec.