Telèfon

Memòria prevencionista

Monogràfics

Ves enrere INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2021). Exposició laboral per via inhalatòria a agents químics cancerígens o mutàgens

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) (2021). Exposició laboral per via inhalatòria a agents químics cancerígens o mutàgens

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT). Exposició laboral per via inhalatòria a agents químics cancerígens o mutàgens [en línea]. Burjassot: INVASSAT, 2021. 30 p. [Consulta: 06.08.2021]. (Monografies de l'Invassat; MG04-210102).
 
La gravetat dels efectes per a la salut associats als agents químics cancerígens o mutàgens els converteixen en un dels camps prioritaris d'actuació en matèria de seguretat i salut en el treball. No obstant això, el caràcter estocàstic dels seus efectes fa que la gestió preventiva d'aquests agents resulte especialment complexa en l'àmbit laboral. A fi de facilitar aquesta gestió preventiva, el present document proporciona criteris tècnics referits a l'exposició laboral per via inhalatòria a aquesta mena d'agents, orientats cap a l'aplicació pràctica del Reial decret 665/1997. Així mateix, inclou un annex específic relatiu a la sílice cristal·lina respirable, a causa de la seua enorme presència i impacte en multitud d'activitats i centres de treball. 
 
La gravedad de los efectos para la salud asociados a los agentes químicos cancerígenos o mutágenos los convierten en uno de los campos prioritarios de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, el carácter estocástico de sus efectos hace que la gestión preventiva de estos agentes resulte especialmente compleja en el ámbito laboral. Con objeto de facilitar dicha gestión preventiva, el presente documento proporciona criterios técnicos referidos a la exposición laboral por vía inhalatoria a este tipo de agentes, orientados hacia la aplicación práctica del Real Decreto 665/1997. Asimismo, incluye un anexo específico relativo a la sílice cristalina respirable, debido a su enorme presencia e impacto en multitud de actividades y centros de trabajo.