Telèfon

Memòria prevencionista

Monogràfics

Ves enrere FERNÁNDEZ FARINA, Cristina (2020). Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí alpí d’Andorra

FERNÁNDEZ FARINA, Cristina (2020). Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí alpí d’Andorra

FERNÁNDEZ FARINA, Cristina. Relació entre l'avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d'esquí alpí d'Andorra [en línea]. Tesis doctoral. Mariona Portell Vidal, Pedro R. Mondelo dir. Andorra: Universitat d' Andorra, 2020. 347 p. [Consulta: 06.11.2020]. ISBN: 9788413060996.
 
La percepció del risc juga un paper clau en les decisions que prenem els éssers humans en molts àmbits de la nostra vida. Així, es comprova que les diferències a l'hora de percebre el risc es converteixen en el centre de debat entre els governs, la comunitat científica, els tècnics, la societat, entre els homes i les dones i entre els diversos grups culturals. El risc és una construcció social i per tant un fet subjectiu i relatiu que hem de tenir en compte a l'hora d'avaluar-lo i gestionar-lo. Aquesta recerca vol analitzar la relació entre la percepció dels treballadors del sector de l'esquí, pel que respecta als diferents atributs del risc, l'avaluació del risc realitzada pels tècnics de prevenció, el grau d'engagement o compromís que manifesten envers l'empresa i la gestió organitzacional de dos sistemes de gestió de seguretat i salut laboral diferenciats. Els resultats ens permeten emprendre actuacions que integrin aquestes opinions dels treballadors dins de les avaluacions de risc laboral, els plans de prevenció i les millores en el pla de comunicació de riscos de les organitzacions. També ens permet conèixer quines són les variables significatives a tenir en compte pels responsables de prevenció en relació amb el risc: edat, sexe, ocupació i anys d'experiència, entre altres variables.
 
La percepción del riesgo juega un papel clave en las decisiones que tomamos los seres humanos en muchos ámbitos de nuestra vida. Así, se comprueba que las diferencias en la hora de percibir el riesgo se convierten en el centro de debate entre los gobiernos, la comunidad científica, los técnicos, la sociedad, entre los hombres y las mujeres y entre los diversos grupos culturales. El riesgo es una construcción social y por tanto un hecho subjetivo y relativo que tenemos que tener en cuenta en la hora de evaluarlo y gestionarlo. Esta investigación quiere analizar la relación entre la percepción de los trabajadores del sector del esquí, por lo que respecta a los diferentes atributos del riesgo, la evaluación del riesgo realizada por los técnicos de prevención, el grado de engagement o compromiso que manifiestan hacia la empresa y la gestión organizacional de dos sistemas de gestión de seguridad y salud laboral diferenciados. Los resultados nos permiten emprender actuaciones que integren estas opiniones de los trabajadores dentro de las evaluaciones de riesgo laboral, los planes de prevención y las mejoras en el plan de comunicación de riesgos de las organizaciones. También nos permite conocer cuáles son las variables significativas a tener en cuenta por los responsables de prevención en relación con el riesgo: edad, sexo, ocupación y años de experiencia, entre otras variables.
 
[Compartido bajo licencia / Compartit sota llicència CC BY 4.0]