Memòria prevencionista

Castelló: Seminari Investigació d'accidents laborals

Valencia: Innovaciones tecnológicas y su aplicación a la PRL

Valencia: Innovaciones tecnológicas y su aplicación a la PRL

Informació General

Data inici : dijous, 11 juliol 2019

Data fi : dijous, 11 juliol 2019

Jornada Técnica
Innovacions tecnològiques i la seua aplicació a la Prevenció de Riscoss Laborals
 
 
 

Inscripció

Tancat

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (València)
Veure pla

Contacte

Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es