Memòria prevencionista

Castelló: Seminari Investigació d'accidents laborals

Alacant: Treballs saludables. Alerta enfront de substàncies perilloses (Setmana europea)

Alacant: Treballs saludables. Alerta enfront de substàncies perilloses (Setmana europea)

Informació General

Data inici : dimarts, 23 octubre 2018

Data fi : dimarts, 23 octubre 2018

Setmana europea: Treballs saludables. Alerta enfront de substàncies perilloses

 

Objectius

Programa

Inscripció

Tancat

Ubicació

Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - Alacant
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant
Veure pla

Contacte

Tel.: 965934948 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es