Telèfon

Memòria prevencionista

Resultats - Biblioteca Digital de PRL

Ves enrere PLANCHARD, J.H. (2020); VELAGIC, Z. Évaluation de l'impact psychologique du télétravail

PLANCHARD, J.H. (2020); VELAGIC, Z. Évaluation de l'impact psychologique du télétravail

PLANCHARD, J.H.; VELAGIC, Z. Évaluation de l'impact psychologique du télétravail. Références en santé au travail [online]. 2020. 161. 49-58. [Consulta: 31.03.2020]. ISSN: 2261-6292. <http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20276>
 
Resumen: El Servicio de Medicina y Salud Ocupacional del Centro Hospitalario de la Universidad de Niza realizó un estudio cualitativo sobre los efectos del teletrabajo con diez agentes después de seis meses de experimentación. Ha habido una mejora en la calidad de vida y una disminución en la sensación de estrés. Sin embargo, un aumento en el tiempo de trabajo y un deterioro en las relaciones con el colectivo laboral han llevado a proponer una estrategia de prevención específica para estos trabajadores: adaptación del seguimiento médico con una guía de entrevista específica y desarrollo de apoyos destinados a los teletrabajadores y sus colegas
 
Resum: El Servei de Medicina i Salut Ocupacional del Centre Hospitalari de la Universitat de Niça va realitzar un estudi qualitatiu sobre els efectes del teletreball amb deu agents després de sis mesos d'experimentació. Hi ha hagut una millora en la qualitat de vida i una disminució en la sensació d'estrés. No obstant això, un augment en el temps de treball i una deterioració en les relacions amb el col·lectiu laboral han portat a proposar una estratègia de prevenció específica per a aquests treballadors: adaptació del seguiment mèdic amb una guia d'entrevista específica i desenvolupament de suports destinats als teletreballadors i els seus col·legues.
 
Résumé: Le service de Médecine et santé au travail du Centre hospitalier universitaire de Nice a conduit une étude qualitative sur les effets du télétravail auprès de dix agents après six mois d'expérimentation. Ont été retrouvées une amélioration de la qualité de vie et la diminution de la sensation de stress. Cependant, une augmentation du temps de travail et une dégradation des relations avec le collectif de travail ont conduit à proposer une stratégie de prévention spécifique pour ces travailleurs : adaptation du suivi médical avec guide d'entretien spécifique et élaboration de deux supports destinés aux agents télétravailleurs et à leurs collègues.