Telèfon

Memòria prevencionista

Resultats - Biblioteca Digital de PRL

Ves enrere COO CALCAGNI, Cristián (2020). Can Mindfulness foster well-being and performance at work? : A compendium of intervention studies

COO CALCAGNI, Cristián (2020). Can Mindfulness foster well-being and performance at work? : A compendium of intervention studies

COO CALCAGNI, Cristián. Can Mindfulness foster well-being and performance at work? : A compendium of intervention studies [online]. Tesis doctoral. Susana Llorens Gumbau, Marisa Salanova Soria, dir. Castelló: Universitat Jaume I, 2020. 179 p. [Consulta: 27.07.2020]. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/14109.2020.593997
 
El objetivo principal de esta disertación doctoral es expandir la investigación sobre mindfulness e intervenciones basadas en mindfulness (IBMs) y sus efectos sobre los niveles de bienestar psicológico y desempeño de los/as trabajadores/as. Esto se lleva a cabo poniendo a prueba diferentes programas de intervenciones basadas en mindfulness que van desde un formato estandarizado hasta adaptaciones multicomponente específicas para el contexto laboral.
 
L'objectiu principal d'aquesta dissertació doctoral és expandir la investigació sobre mindfulness i intervencions basades en mindfulness (IBMs) i els seus efectes sobre els nivells de benestar psicològic i acompliment de els treballadors i les treballadores. Això es duu a terme posant a prova diferents programes d'intervencions basades en mindfulness que van des d'un format estandarditzat fins a adaptacions multicomponent específiques per al context laboral.
 
The main goal of this dissertation is to expand the research on Mindfulness and MBIs at work and its effects on workers' levels of psychological wellbeing and performance by testing for these effects on several different work-specific MBI protocols ranging from standardized content and rationale to full-on multi-component customizations.
 
[Compartido bajo licencia / Compartit sota llicència CC BY-NC-SA 4.0]