Telèfon

Memòria prevencionista

Resultats - Biblioteca Digital de PRL

Ves enrere ASEPEYO (2021). Que és la reverberació?: la importància de fer-se entendre [RE14912]

ASEPEYO (2021). Que és la reverberació?: la importància de fer-se entendre [RE14912]

ASEPEYO. Que és la reverberació?: la importància de fer-se entendre [en línea]. Barcelona: ASEPEYO, 2021. 7 p. [Consulta: 06.04.2022]. 

"Publicació amb una explicació simple de conceptes d’acústica que s’han de tenir en compte als llocs de treball on es realitza comunicació verbal. Criteris per valorar l’adequació i les bones pràctiques per millorar l’entorn. Molts entorns de treball requereixen unes característiques acústiques que facin possible una bona comunicació verbal. Deficiències en aquest aspecte generen un esforç addicional per treballar. Això en general suposa forçar la veu. Augmenta el soroll ambiental i es relaciona amb problemes a la veu ia l’audició. A diferents sectors com és l’educatiu, el comercial o l’assistència, es genera una incapacitat per treballar per motiu de pèrdua de veu i es declaren nombroses malalties professionals. Entendre l’interlocutor és fonamental i per això l’entorn de treball ha de complir unes condicions. L’acústica dels recintes, caracteritzada de manera fonamentalment pels materials i elements de les sales, és important que estigui contemplada. Sovint es troben entorns inadequats. Aquest fullet explica que cal tenir en compte i com valorar objectivament les característiques de la sala per treballar, i com es poden millorar aquestes condicions. S’hi exposen conceptes com l’absorció acústica i el temps de reverberació. Exemples de situacions on cal tenir molt en compte aquests conceptes són la formació, oficines compartides per moltes persones, sales de reunió, hosteleria".

"Publicación con una explicación simple de conceptos de acústica que se tienen que tener en cuenta a los puestos de trabajo donde se realiza comunicación verbal. Criterios para valorar la adecuación y las buenas prácticas para mejorar el entorno. Muchos entornos de trabajo requieren unas características acústicas que hagan posible una buena comunicación verbal. Deficiencias en este aspecto generan un esfuerzo adicional para trabajar. Esto en general supone forzar la voz. Aumenta el ruido ambiental y se relaciona con problemas a la voz y la audición. A diferentes sectores como es el educativo, el comercial o la asistencia, se genera una incapacidad para trabajar por motivo de pérdida de voz y se declaran numerosas enfermedades profesionales. Entender el interlocutor es fundamental y por eso el entorno de trabajo tiene que cumplir unas condiciones. La acústica de los recintos, caracterizada de manera fundamentalmente por los materiales y elementos de las salas, es importante que esté contemplada. A menudo se encuentran entornos inadecuados. Este folleto explica que hay que tener en cuenta y como valorar objetivamente las características de la sala para trabajar, y como se pueden mejorar estas condiciones. Se exponen conceptos como la absorción acústica y el tiempo de reverberación. Ejemplos de situaciones donde hay que tener mucho en cuenta estos conceptos son la formación, oficinas compartidas por muchas personas, salas de reunión, hostelería".